Ferdigstilt

Sted: Heggedal - Asker

Tilbake

Heggedal Skole - Tronrud Bygg AS

ABS Trenova har levert og montert listverk, foringer og spiler til Tronrud Bygg på Heggedal skole.

Skolens areal er totalt på 11.000 kvadratmeter. I arealet inngår flerbrukshallen med underliggende parkeringsetasje på 2.800 kvadratmeter. Tomta på nesten 19 dekar, er flat og ligger på et høydedrag, med skolegården vendt mot sør og utsikt til Gjellumvannet. Etter riving og nybygg er anlegget nå organisert med en sentral midtfløy med administrasjon og felles undervisningsrom, samt to sidefløyer for undervisningsarealene.


Du kan lese mer http://www.bygg.no/article/130...