Publisert: 07. september, 2016

Kategori: Knirk

Kategori: Parkett

Tilbake

Knirk i Parkett

Det er mange som opplever at deres gulv knirker. Enten de har skiftet til nytt gulv i et gammelt hus, men også når de har kjøpt en helt ny leilighet med ny parkett. Hvorfor oppstår knirk i et nytt parkett gulv?

Problemstillingen ovenfor er et gjentakende problem i flere og flere byggeprosjekter.

Det er flere årsaker til at parketten knirker.

Det første du må finne ut er om det er en "knatrende" lyd eller en "knirkende" lyd. Dette kan høres noe komisk ut, men vi skiller ofte på disse ulydene når vi snakker om knirk.

Knatrende lyder kan ofte oppstå pga produksjons feil i låsemekanismen eller påvirkning av fukt, enten av vann søl eller høy/lav luft fuktighet i rommet.

Knirk oppstår ofte når undergulvet gir etter, eller at det kan være noe som ligger under paraketten som ikke skal være der, f.eks en skrue som stikker opp av spongulv eller dårlig støvsuging før legging.

Knirk kan også oppstå når det øverste sjiktet i lamell parketten, det som kalles slitesjiktet gnisser mot hverandre. dette kan ofte oppstå hvis parketten er lagt i et rom med for høy RF fukt innhold, og der hvor det har tørket for hurtig i etterkant, gjerne når man har lagt parketten for raskt uten at den er blitt akklimatisert.

Man kan også oppleve at parketten sprekker på vinterstid. Dette er fordi den er for tørr, og man har et for varmt inneklima, med lav RF- innhold i luften.

Man tenker ofte at parketten er av dårlig kvalitet, men det trenger ikke nødvendigvis og stemme. De fleste anerkjente parkettleverandører som blir levert på byggevarehusene i norge er svært strenge på sin kvalitets kontroll.

Som en sammenligning er også huden vår tørr om vinteren og den sprekker, dette kan sammenlignes med et tre produkt, blir det for tørr luft vil parkett sprekke og bevege seg, blir det for fuktig vil parkett ta til seg fuktighet og bevege seg utover.

Sånn sett ville det vært feil hvis parketten ikke skulle sprukket i et tørt og varmt klima.

Det er viktig at du påser at du hele tiden har en luft fuktighet mellom 40-65 % i din bolig og at temperaturen ikke overskrider 27 Grader. eller under 15 Grader. Hvis dette er på plass eliminerer man mange ubehagelige lyder.